معنی و ترجمه کلمه عرق خالص به انگلیسی عرق خالص یعنی چه

عرق خالص

spirit of wine
spirits of wine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها