معنی و ترجمه کلمه عرق خرما که با آب گرم مخلوط شود به انگلیسی عرق خرما که با آب گرم مخلوط شود یعنی چه

عرق خرما که با آب گرم مخلوط شود

toddy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها