معنی و ترجمه کلمه عرق خشک شده روى پشم گوسفند به انگلیسی عرق خشک شده روى پشم گوسفند یعنی چه

عرق خشک شده روى پشم گوسفند

suint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها