معنی و ترجمه کلمه عرق خورد به انگلیسی عرق خورد یعنی چه

عرق خورد

drank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها