معنی و ترجمه کلمه عرق روسى به انگلیسی عرق روسى یعنی چه

عرق روسى

vodka

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها