معنی و ترجمه کلمه عرق ریختن به انگلیسی عرق ریختن یعنی چه

عرق ریختن

perspire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها