معنی و ترجمه کلمه عرق ریزى به انگلیسی عرق ریزى یعنی چه

عرق ریزى

perspiration
sweat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها