معنی و ترجمه کلمه عرق صبر زرد مکزیکى به انگلیسی عرق صبر زرد مکزیکى یعنی چه

عرق صبر زرد مکزیکى

pulque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها