معنی و ترجمه کلمه عرق کافور زدن به انگلیسی عرق کافور زدن یعنی چه

عرق کافور زدن

camphorate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها