معنی و ترجمه کلمه عرق گرفتن از به انگلیسی عرق گرفتن از یعنی چه

عرق گرفتن از

distil
distill
still

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها