معنی و ترجمه کلمه عرق گیر کرکى به انگلیسی عرق گیر کرکى یعنی چه

عرق گیر کرکى

woolie
woolly
wooly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها