معنی و ترجمه کلمه عرق به انگلیسی عرق یعنی چه

عرق

aqua
arrack
distillate
distilment
nantz
sweat
transudate
transudation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها