معنی و ترجمه کلمه عروجى به انگلیسی عروجى یعنی چه

عروجى

ascensional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها