معنی و ترجمه کلمه عروج عیسى به آسمان به انگلیسی عروج عیسى به آسمان یعنی چه

عروج عیسى به آسمان

ascension

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها