معنی و ترجمه کلمه عروج به انگلیسی عروج یعنی چه

عروج

ascent
aspiration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها