معنی و ترجمه کلمه عروسک خیمه شب بازى به انگلیسی عروسک خیمه شب بازى یعنی چه

عروسک خیمه شب بازى

fantoccini
jumping jack
marionette
puppet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها