معنی و ترجمه کلمه عروسک سیاه و عجیت و غریب به انگلیسی عروسک سیاه و عجیت و غریب یعنی چه

عروسک سیاه و عجیت و غریب

golliwogg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها