معنی و ترجمه کلمه عروس به انگلیسی عروس یعنی چه

عروس

bride
daughter-in-law
daugter in law

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها