معنی و ترجمه کلمه عروق شعریه به انگلیسی عروق شعریه یعنی چه

عروق شعریه

capillary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها