معنی و ترجمه کلمه عزادارى به انگلیسی عزادارى یعنی چه

عزادارى

bereavement
mourning
wellaway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها