معنی و ترجمه کلمه عزل کردن به انگلیسی عزل کردن یعنی چه

عزل کردن

dethrone
remove

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها