معنی و ترجمه کلمه عزل کردن به انگلیسی عزل کردن یعنی چه

عزل کردن

dethrone
remove


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها