معنی و ترجمه کلمه عزیزم به انگلیسی عزیزم یعنی چه

عزیزم

chuck
mavourneen
mavournin
sweetie

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها