معنی و ترجمه کلمه عزیمت کردن به انگلیسی عزیمت کردن یعنی چه

عزیمت کردن

go
leadoff
pike
start
vamoose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها