معنی و ترجمه کلمه عزیمت به انگلیسی عزیمت یعنی چه

عزیمت

departure
flight
going
outgo
parting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها