معنی و ترجمه کلمه عسر البلع به انگلیسی عسر البلع یعنی چه

عسر البلع

dysphagia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها