معنی و ترجمه کلمه عسلى کردن به انگلیسی عسلى کردن یعنی چه

عسلى کردن

honey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها