معنی و ترجمه کلمه عسلک به انگلیسی عسلک یعنی چه

عسلک

honeydew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها