معنی و ترجمه کلمه عشایى به انگلیسی عشایى یعنی چه

عشایى

nocturnal
vespertinal
vespertine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها