معنی و ترجمه کلمه عشرت طلب به انگلیسی عشرت طلب یعنی چه

عشرت طلب

bonvivant
complacent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها