معنی و ترجمه کلمه عشریه به انگلیسی عشریه یعنی چه

عشریه

tenth
tithe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها