معنی و ترجمه کلمه عشر گرفتن به انگلیسی عشر گرفتن یعنی چه

عشر گرفتن

tithable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها