معنی و ترجمه کلمه عشق زیاد به انگلیسی عشق زیاد یعنی چه

عشق زیاد

fixation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها