معنی و ترجمه کلمه عشوه گرى به انگلیسی عشوه گرى یعنی چه

عشوه گرى

coquet
coquetry
coquette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها