معنی و ترجمه کلمه عشوه گر به انگلیسی عشوه گر یعنی چه

عشوه گر

coquet
coquette
coquettish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها