معنی و ترجمه کلمه عشیره به انگلیسی عشیره یعنی چه

عشیره

phyle
tribe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها