معنی و ترجمه کلمه عصاره گیرى به انگلیسی عصاره گیرى یعنی چه

عصاره گیرى

decoction
distillation
extraction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها