معنی و ترجمه کلمه عصاره به انگلیسی عصاره یعنی چه

عصاره

distillate
distilment
extract
extraction
juice
sap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها