معنی و ترجمه کلمه عصا یا چوپ صاحب منصبان به انگلیسی عصا یا چوپ صاحب منصبان یعنی چه

عصا یا چوپ صاحب منصبان

baton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها