معنی و ترجمه کلمه عصبانى بودن به انگلیسی عصبانى بودن یعنی چه

عصبانى بودن

jitter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها