معنی و ترجمه کلمه عصبانى شدن به انگلیسی عصبانى شدن یعنی چه

عصبانى شدن

crab
jitter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها