معنی و ترجمه کلمه عصبانى و ناراحت کردن به انگلیسی عصبانى و ناراحت کردن یعنی چه

عصبانى و ناراحت کردن

enflame
inflame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها