معنی و ترجمه کلمه عصبانى کردن به انگلیسی عصبانى کردن یعنی چه

عصبانى کردن

blood
blow up
crab
enrage
fluster
funk
irritate
mad
madden
steam up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها