معنی و ترجمه کلمه عصبانیت فوق العاده به انگلیسی عصبانیت فوق العاده یعنی چه

عصبانیت فوق العاده

jitters

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها