معنی و ترجمه کلمه عصبى و عضلانى به انگلیسی عصبى و عضلانى یعنی چه

عصبى و عضلانى

neuromuscular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها