معنی و ترجمه کلمه عصب باصره به انگلیسی عصب باصره یعنی چه

عصب باصره

optic nerve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها