معنی و ترجمه کلمه عصب دماغى به انگلیسی عصب دماغى یعنی چه

عصب دماغى

cranial nerve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها