معنی و ترجمه کلمه عصب شامه به انگلیسی عصب شامه یعنی چه

عصب شامه

olfactory nerve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها