معنی و ترجمه کلمه عصب کاسه سر به انگلیسی عصب کاسه سر یعنی چه

عصب کاسه سر

cranial nerve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها