معنی و ترجمه کلمه عصر به خیر ! به انگلیسی عصر به خیر ! یعنی چه

عصر به خیر !

Good evening !

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها