معنی و ترجمه کلمه عضلانى و عصبى به انگلیسی عضلانى و عصبى یعنی چه

عضلانى و عصبى

myoneural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها